Wanda Sykes, Mike Epps và Kim Fields về nguồn gốc giai cấp công nhân của The UpshawsWanda Sykes, Mike Epps và Kim Fields về nguồn gốc giai cấp công nhân của The UpshawsCó một truyền thống tuyệt vời về những người chỉ xem qua phim sitcom. Sanford & Son hầu như không làm cho nó. Roseanne là tiền lương sống để thanh toán trên màn hình và cả hai lần lặp lại Một ngày tại một thời điểm là về các gia đình buộc phải đối phó với thực tế kinh tế mới, khắc nghiệt. Truyền thống đó tiếp tục với Những cú lộn ngược ,cái nào tìm thấyMike Eppsvào vai Bennie, một thợ máy cổ cồn với một gia đình phức tạp doWanda Sykesvà Kim Fields. Đó là hàng loạt diễn viên hài của những kẻ sát nhân thực sự và chương trình - do Epps và Sykes tạo ra - sử dụng cách giao hàng đơn giản của họ và nói rằng bản chất giống như nó là lợi thế của nó.

A.V. Câu lạc bộ đã ngồi xuống với Sykes, Epps và Fields để nói về nguồn gốc, tổ tiên và hành trình tìm kiếm sự thật của chương trình.Những cú lộn ngược hiện đã có trên Netflix.